MINÄ PIDÄN SINUSTA HUOLTA KUNNES SINÄ TIEDÄT TARPEEKSI PITÄÄKSESI MINUSTA HUOLTA

                                                                                                                                                                    Artikkelit    Etusivu


 

                                     Valmistele ja odota – Anna hevosen oppia

Hevosen koulutus on yhteisen kielen luomista ihmisen ja hevosen välille. Kun käytetään hyväksi hevosen luontaisia vaistoja ja käyttäytymismalleja, saadaan aikaan tuloksia yhteisymmärryksessä. Koulutustilanteessa ihminen on hevosta varten, ei toisinpäin. Koulutuksen täyty tapahtua ” hevosen ajassa”, yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lännenkoulutuksen tarkoituksena on tehdä hevosesta atleetti. Turvallinen, herkkä ja helposti käsiteltävä. Hevosta ratsastetaan, mutta sille annetaan vapautta liikkua, kuten on pyydetty. Koulutetun lännenhevosen tulee olla ohjattavissa yhdellä kädellä ratsastajan käyttäessä koko vartaloaan kokonaisuutena.
Koulutuksessa hevoselle avataan tietä haluttuun suuntaan, valmistellaan ja päästetään tekemään halutut liikkeet. Vauhtia säädellään painopistettä muuttamalla. Lajista riippumatta koulutuksessa ei ole yhtä ainoaa oikeaa tietä. Kukin tekee hyväksi havaitsemallaan tavalla korostaen asioita, jotka kokee tärkeiksi ja toimii sillä hetkellä parhaaksi katsomallaan tavalla. Terve itse kritiikki mahdollistaa jatkuvan kehityksen. Avarakatseisuutta ei tulisi kadottaa. Oikeudentaju ja kärsivällisyys ovat myös kouluttajan hyveitä.

Palkitse pienikin yritys

Koulutus on ihmisen ja hevosen vuorovaikutusta. Vaatii ihmiseltä taitoa ja ajoitusta havaita ja palkita pieninkin muutos ja vähäisin yritys. Pyydämme hevoselta vain sellaisia liikkeitä joita se jo osaa. Koulutuksen ansiosta hevonen oppii tekemään ne pyydettäessä. On tärkeää selvittää itselleen, mitä hevoselta pyytää ja toisaalta ymmärtää pyytämänsä voidakseen pyytää oikein. Hevoselta pyydetään haluttu asia, luotetaan siihen ja annetaan sen toimia, kuten on pyydetty. Jos hevonen tekee virheen, korjataan se viemällä hevonen uudestaan tilanteeseen ja antamalla sille uusi mahdollisuus toimia kuten on pyydetty. Jos hevonen jännittää, tuntee kipua tai ei huomioi ratsastajaa, se ei pysty oppimaan. Jos ongelmia ilmenee, on palattava jo opittuun. Kun seuraa hevosen ilmettä ja olemusta, tietää, kuinka paljon asioita hevonen pystyy kerrallaan vastaanottamaan ja omaksumaan. Paras mittari työn onnistumiselle on hevonen itse. Jos se on opetustilanteen jälkeen levollinen ja rauhallinen, on tehtävä onnistunut. Hevosten yksilölliset ja rotukohtaiset erot vaikuttavat siihen, milloin ratsukoulutuksen voi aloittaa. Lännenhevosiksi parhaiten soveltuvalla roduilla quartereilla, painteilla ja appaloosilla otollisin aika aloittaa on 2-vuoitiaana, jolloin niistä saa helpoimmin mukautuvaisia ja yhteistyöhaluisia. Koulutus tapahtuu kuitenkin iän edellyttämällä tavalla. Muilla roduilla fyysinen ja psyykkinen kehitys on yleensä hitaampaa, ja ratsukoulutus voidaan aloittaa vasta 3-4 vuoden iässä. Tämä ei kuitenkaan estä puuhastelemasta varsojen ja nuorten hevosten kanssa sitä ennen. Ihmiselle ja hevoselle on vain eduksi, että nuori hevonen hyväksyy ihmisen läheisyyden sekä koskettelun, antaa nostaa jalat, toimii taluttaessa, seisoo paikallaan pyydettäessä ja menee kuljetusvaunuun. Nuoren hevosen kanssa voi tehdä vaikka kävelyretkiä pihapiirin ulkopuolelle, kunhan muistetaan, että ihminen vie, määrää vauhdin ja suunnan. Selkään nousu on vain yksi uusia asia hevosen elämässä, tosin merkittävä sellainen.

 Tärkeä pyöröaitaus

Lännenhevosen koulutus aloitetaan aina maasta. Hevonen valmistellaan mahdollisimman hyvin selästä tapahtuvaan koulutukseen. Hevoselle voidaan opettaa maasta lähes kaikki ne asiat, mitkä myöhemmin pyydetään ratsailta. Maasta käsin työskentely täydentää, helpottaa ja selventää asioita. Pitää kuitenkin aina työskennellä niin, että hallitsee tilanteen vaarantamatta omaa, hevosen tai sivullisten turvallisuutta. Lännenhevonen aloitetaan lähes aina pyöröaitausta apuna käyttäen. Aitaus on noin kahden metrin korkuinen kulmaton aitaus, jonka halkaisija on 15-18 metriä. Hevonen on vapaana ja kulmattomuuden ansiosta hevonen kokee olevansa vapaa valitsemaan. Aitauksessa pystytään helposti tulkitsemaan hevosen asenne ihmiseen eli ihmisen merkitys hevoselle. Pyöröaitaus on mainio paikka opetella lukemaan hevosta ja tiedostamaan oman ruumiin tuottaman paineen vaikutus. Hevonen voidaan opettaa aitauksessa aina ensimmäiseen satuloimiseen, selkään nousuun ja ratsastamiseen asti. Pyöröaitauskoulutusta voidaan antaa monella eri tavalla, monesta eri näkökulmasta, eri asioita tehden. Oikein tehtynä se on verraton koulutusmuoto. Pyöröaitaukseen ei ole syytä mennä ilman asianmukaista tietoa ja taitoa, sillä vaikutus voi olla päinvastainen kuin luullaan. Kannattaa hakeutua tämän alan asiantuntijoiden pariin ennen kuin kokeilee itse.

Säkitys

Yksi lännenhevosen koulutuksen olennaisista osista on säkitys. Sillä tarkoitetaan, että hevosta opetetaan olemaan reagoimatta tiettyihin asioihin ja esineisiin. Säkityksen ansiosta hevonen oppii kontrolloimaan palkoaan ja kohtaamaan oudon asian tai esineen ottamalla selvää, onko se turvallinen. Hevonen säkitetään koko kehosta sekä ilmatilasta käymällä läpi se esimerkiksi lassolla. Hevosen täytyy ensin hyväksyä ihmisen käden kosketus ennen kuin sitä kosketetaan esineillä. Säkityksen voi tehdä monella tavalla, mutta ei niin, että se olisi hevoselle ylivoimasta. Säkitys auttaa hevosta omaksumaan koulutusta ilman pelkotiloja ja se helpottaa ihmisen ja hevosen jokapäiväistä elämää.

Satulointi

Kun turvallista selkään nousua tukeva työ on tehty huolellisesti, ensimmäisestä satuloinnista ja ratsastuksesta tulee miellyttävä kokemus molemmille. Valmisteluun voi kulua paljonkin aikaa, mutta kun hevonen on tasapainoinen ja toimiva, kukaan ei kysy, kauanko koulutus kesti. Lännenhevonen opetetaan seisomaan paikallaan ratsastajan noustessa selkään, odottamaan ratsastajan ohjeita ja pysähtymään sanasta whoah! Hevonen opetetaan seuraamaan ratsastajan painoapuja, tavoittelemaan ratsukon yhdessä muodostamaa painopistettä, seuraamaan kättä eli liikkumaan sen suuntaan, myötäämään apujen paineelle aina paineesta poispäin, olipa se kohdistettu mistä tahansa mihin tahansa. Alusta alkaen hevosta taivutellaan notkeaksi ja pehmeäksi jokaisesta ruumiinosastaan. Apuja käytetään signaaleina ja toistetaan tarvittaessa. Hevosta rohkaistaan liikkumaan ja toimimaan kuten on pyydetty ja tavoitellaan hevosen luonnollista liikkeen keveyttä ja helppoutta. Opetus tapahtuu kiitoksen kautta, pilkkomalla liikkeet osiin ja rakentaen niistä onnistuneita kokonaisuuksia.
 

 Pyöröaitauksessa opetettu satulointi.

Alkuun